OM OSS

PREKAM kommer från ordet Prekambrium: ett geologiskt tidsavsnitt som inleds med jordens bildning för ca 4 567 miljoner år sedan - Livets ursprung. 

PREKAM är ett teknikföretag med inriktning på maskinsäkerhet och CE-märkning. Med otaliga utförda projekt och 35 års erfarenhet av maskinsäkerhetsfrågor är PREKAM ett givet val!

Vi erbjuder våra kunder utvecklings- och konstruktionsprojekt som i alla dess faser är helt integrerade med CE-märkningskraven.

Tillsammans med våra kunder driver vi projekt som resulterar i effektivare processer, nya produktionslösningar och ökad maskinsäkerhet.

Våra helhetslösningar gör att kostnaderna reduceras och ledtiderna förkortas, vilket ger kunden ökad styrka och kvalitet. Vår samlade erfarenhet av CE-märkning och riskanalyser kombinerat med vår bredd och tvärtekniska kompetens har gjort oss marknadsledande inom branschen.

Prekams integritetspolicy finns att läsa HÄR

Ansvar för oss är att varje enskild medarbetare tar sitt fulla ansvar för sina leveranser till våra kunder. Vårt ansvar innebär också att vi informerar våra kunder om vilket ansvar de har för att sätta produkter på marknaden enligt produktansvarslagens tillämpningar och undvika eventuella produktansvars-”case”.

Säkerhet för oss är att vi tillsammans ser till att stödja våra kunder i att följa den lagstiftning, de direktiv och de standarder som krävs för att förebygga skador och produktionsbortfall inom verksamheten. Säkerhet innebär också att vi hjälper till att hitta rätt nivå gällande maskinsäkerhetsinvesteringar i relation till lönsamhet. Detta syftar till leveranssäkerheten gentemot våra kunder, vilken även är en grundpelare i vår företagsfilosofi.

Kvalité är ett viktigt begrepp för oss eftersom vi själva har investerat i tydliga och klara arbetsprocesser inom maskinsäkerhet, konstruktion och bruksanvisningar. Tack vare ständiga uppföljningar tillsammans med våra kunder, kan vi förbättra både vår egen kompetens och den leveranstid vi erbjuder. Detta innebär också att vi ser till att det finns full spårbarhet i den dokumentation som vi levererar till våra kunder.

Vår filosofi

Vi kallar oss tekniker med en känsla för humanism. Med detta menar vi att vi placerar individen i centrum i samspelet mellan människa och maskin. Effektivitet får aldrig gå före individens säkerhet. Samtidigt vet vi av erfarenhet att produktivitet och säkerhet inte behöver stå i motsatsförhållande till varandra i en välplanerad maskinpark. Denna filosofi är något vi ständigt bär med oss när vi hjälper företag med att beskriva och tillverka säkra maskiner, maskinlinjer och anläggningar.

Larry Falk

REGION SYD Larry han har mer än 35 års industriell erfarenhet inom konstruktion och utveckling, marknad och riskanalyser. Sedan 1994 har han varit anlitad som sakkunnig projektledare av flera nationella och internationella storföretag vid CE-märkning av stora komplexa maskin- och processystem. Han har även sedan 1997 varit kursansvarig för en maskinsäkerhetskurs vid Malmö Högskola och har dessutom sedan 2009 hunnit hålla ett 150-tal företagsanpassade kurser.