Workshops med inriktning på maskinsäkerhet

Vi erbjuder unika och företagsanpassade workshops inom projektledning, riskanalyser, samt tolkning av direktiv och standarder ur ett maskinsäkerhetsperspektiv. Vi håller workshops hos er eller i utvalda orter runt om i Sverige eller internationellt. 

Våra workshops