GDPR: PREKAM Safety AB är dedikerad till att efterleva EU:s ”General Data Protection Regulation” (GDPR) och skydda dina personuppgifter. Därför ber vi dig att bekräfta att du vill fortsätta höra ifrån oss. Genom att ge oss ditt samtycke så kommer du få relevant information i form av nyhetsbrev om maskinsäkerhet, direktiv och standarder , seminarium, utbildningar och liknande. Vi lovar att inte kontakta dig för ofta och vill jättegärna fortsätta hålla kontakten med dig.

Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst och kommer att kunna avprenumerera från alla email som vi skickar till dig i framtiden. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vårt vänliga supportteam på info@prekam.se

Integritetspolicy: Denna policy beskriver hur vi på PREKAM Safety AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vilken information samlar ni in om mig? Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar: • email • namn • kontaktuppgifter – INGET ANNAT

Hur kommer ni använda min information? Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information? Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 10 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick, typ seminarium, utbildningar inom maskinsäkerhet eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av prenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med? Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss 

Vart har du min information? Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att av prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personu

Hur kan jag använda mina rättigheter? Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem. Uppdateringar till denna policy Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida.

Denna policy uppdaterades senast den 10 September 2018. Hur du kan kontakta oss Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss.

 

SAMTYCKE för insamling av info:

Varför behöver vi din information? Vi behöver använda lite av din information för att du ska kunna ta del av vårt nyhetsbrev.

Vad använder vi din information till? Vi behöver dina kontaktuppgifter (det inkluderar namn, telefonnummer, e-postadress) så att vi kan skicka ut nyhetsbrevet till er.

Tredje part:  Vi delar inte din information med någon annan om det inte är absolut nödvändigt för oss att tillhandahålla ett medlemskap till dig i vårt nyhetsbrev eller för att uppfylla lagkrav. Din information lagras på datorer som är placerade inom den europeiska unionen.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att av prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

 

 

 

E-mail: info@prekam.se