Bra företagsanpassade utbildningar för chefer och konstruktörer

Det är vanligt att företag som arbetar med maskinsäkerhet behöver personalutbildning inom olika yrkesrelaterade områden. Ibland är exempelvis en utbildning för att lära sig hantera maskiner på ett säkert sätt, det mest lämpliga alternativet.

Prekam erbjuder företagsanpassade utbildningar inom bland annat ledarskap, riskanalys och robotik. Här kan du läsa om olika utbildningar från Prekam  som vi håller regelbundet.

Utbildningar för chefer

Utbildningar för chefer i ledande befattning kan behövas om ni vill stärka er befintliga kompetens. Att fylla på med rätt utbildning för chefer inom ledande befattning brukar ge tydliga resultat bland chefer. När man lär sig tillämpa effektivt ledarskap får man bland annat en säkrare organisation med bättre kvalitet.

Utbilda er i maskindirektivet

Behöver ni få bättre koll på maskindirektivet? Om ni behöver ökad kompetens inom maskindirektivet så kan en utbildning vara en bra investering. Med en utbildning i maskindirektivet får ni ett helhetsperspektiv på viktigt innehåll som behöver tillämpas. Ni får även lära er att tillämpa de olika delarna ur direktivet på era manualer ur ett analytiskt perspektiv.

Utbildning i riskanalys

Om ni vill kunna göra egna riskanalyser så har Prekam ett smidigt verktyg för att utföra dessa. En utbildning i riskanalys kan vara lämplig när ni vill få insikter om vilka risker som finns med olika maskiner. När analysen är klar kommer ni bland annat ha en bättre översikt över vilka åtgärder eller förebyggande arbete som kan vara lämpligt.

Utbildningar inom PL/SIL styrsystem och funktionssäkerhet

Styrsystem och funktionssäkerhet är ett omfattande område. Utbildning PL/SIL styrsystem och funktionssäkerhet är en utbildning där ni bland annat lär er om Maskindirektivets krav på säkra styrsystem, Hazop/FMEA samt  krav på person- och maskinsäkerhet.

Utbildning IMS: sammansatta maskinlinjer

Utbildningar IMS (Integrated machine system) sammansatta maskinlinjer. När två eller flera maskiner byggs samman bildar de en ny maskin – en enhet som kan behöva CE-märkas. Behöver ni utbildning i IMS sammansatta maskinlinjer så har ni hittat rätt. Prekam utbildar även inom området sammansatta maskinlinjer så att ni kan känna er trygga med er maskinpark.

Utbildningen Manualers ABC

Manualers ABC är en utbildning som ger er grunderna i att skriva manualer. Anmäl er till utbildningen Manualers ABC redan idag. Manualer eller bruksanvisningar är en viktig del av maskinen eller maskinlinjen. I juridisk mening är de en integrerad del av maskinen. Med andra ord krävs det minst en heltäckande manual för varje maskin eller maskinlinje för att få lov att säljas inom EU.

Utbildning i robotik

Robotar och robotik utgör en viktig del av maskinindustrin i Sverige. Genom att gå en utbildning i robotik skaffar ni er värdefulla insikter över viktiga delar inom detta område. Robotik är ett område under snabb utveckling då ledande företag under senare år börjat utveckla cobots – robotar som samarbetar med människor. Utbildningar i robotik är populära då de tillför viktig information om detta snabbt växande område.

Välkomna att kontakta Prekam för mer information (kontakta gärna via mail).

Ni kan också anmäla er direkt till den utbildning som passar er bäst här.