IMS – Sammansatta maskiner enligt EN ISO 11161 (22-23/11/2023)

De allra flesta som jobbar med anläggningskonstruktion inom industrin känner inte till begreppet ”IMS”. Även inköpare, platschefer och högre beslutsfattare har i regel lite kunskaper om begreppet och dess innebörd. Ur ett maskinsäkerhetsperspektiv är detta något som på sikt kan leda till brister i säkerheten, inte minst kostnader och merarbete om man inte lever upp till riktlinjerna i Maskindirektivet.

IMS står för ”Integrated machinery into a system”. Men vad betyder då detta? Jo, om en maskin kopplats samman med en annan eller flera maskiner för att samverka, så går den och alla inblandade maskiner under benämningen ”sammansatta maskiner” eller IMS. Maskinen klassas därmed inte som en enskild maskin, utan som en del i ett sammansatt maskinsystem. Detta innebär att man som ansvarig inte bara måste ta hänsyn till den enskilda maskinens säkerhet och prestanda, utan även till hur den samverkar med de övriga maskinerna i systemet.

Att blott känna till själva begreppet IMS är förstås bra, men att verkligen förstå hur ett maskinsystem betraktas utifrån Maskindirektivet är betydligt viktigare. Som integratör är det nämligen av yttersta vikt att känna till de maskin- och säkerhetskrav som tillfaller en då man bygger en maskinlinje eller implementerar nya maskiner i ett befintligt maskinsystem. Hur detta görs är inte heller självklart utifrån Maskindirektivets beskrivningar. Vad gäller exempelvis om du vill implementera en äldre maskin i din befintliga maskinpark, eller vilka övergripande säkerhetskrav måste en maskinlinje uppfylla för att betraktas som säker? Likaså måste alla maskinlinjer ha sina egna bruksanvisningar. Det räcker inte med att man har all dokumentation tillgänglig för respektive maskin. Det måste även finnas en IMS-manual som beskriver drift, underhåll och säkerhetsaspekter för hela maskinlinjen.

IMS – Sammansatta maskiner

På PREKAM arbetar vi med maskinsäkerhetsfrågor dagligen. Sedan flera år tillbaka använder vi även vår erfarenhet till att utbilda personer inom maskinsäkerhet. IMS – Sammansatta maskiner är en utbildning som fokuserar på sammansatta maskiner och maskinlinjer. Den klargör begreppet maskinsystem och introducerar IMS-standarden (EN ISO 11161), vilken är ett av de viktigaste verktygen då man jobbar med integration av maskiner. Kursen hålls flera gånger årligen och kan även företagsanpassas efter kundens önskemål vad gäller tid, plats och omfattning.

Kursledare: Larry Falk

Larry har över 35 års erfarenhet av maskinsäkerhet och har länge arbetat med det internationella standardiseringsarbetet. Han har även jobbat med den nya IMS-standarden (EN ISO 11161) i 5 års tid. EN ISO 11161 är den viktigaste och mest omfattande standarden för sammansatta maskinsystem. Den kommer snart att släppas och bli officiell på OJEU.

Nästa kurstillfälle äger rum 22-23/11/2023. Anmälan kan göras här: https://www.prekam.se/utbildningar/intresseanmalan/

Kursinnehåll

 • Vad är ett maskinsystem?
 • Direktiv att tillämpa
 • Termer & definitioner
 • Styrningsräckvidd
 • Nödstopp för linjer
 • Systemmanual (IMS-manual)
 • Elektrisk utrustning/linjer
 • Vad innebär ”SSS”
 • ”Smart manufacturing”
 • Lågspänning (IEC/EN)
 • EN & ANSI-standarder
 • Praktiska övningar

Varmt välkomna!