Prekam

VÅR ERFARENHET - DIN TRYGGHET!

– CE-märkning

– Riskanalyser

– Konstruktion

– Validering

– Tillämpning av standarder & direktiv

– CE-märkning på sammansatta maskiner

Vi kan maskinsäkerhet, standarder och dokumentation

Mer än 35 års erfarenhet av maskinsäkerhet, standarder och dokumentation

Vi har arbetat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 35 år. 

Om ni behöver hjälp kan vi vara ert stöd genom hela projekteringsprocessen. Vare sig det gäller anskaffning av nya maskiner, kompletteringar eller uppdateringar av en befintlig maskinpark.

Tack vare vår breda och varierade erfarenhet från olika branscher inom maskinsäkerhet, kan vi erbjuda den bästa och mest effektiva hjälpen för ditt företag.

Riskanalyser

Vi jobbar med riskanalyser, säkerhetsanalyser och avvikelsehantering. Vi går igenom hela riskhanteringsprocessen för att minimera eller helt eliminera riskerna.

CE-märkning

CE-märkning av komponenter, hela maskiner och anläggningar. Vi kommer fram till vad som behöver kompletteras och dokumenteras inför certifieringen.

Om maskinerna behöver byggas om och/eller byggas till för ökad produktivitet och säkerhet, så stödjer vi er i certifieringsprocessen.

Tillämpning av globala och europeiska standarder samt direktiv. MaskindirektivetLVD, EMC, PED och ATEX är direktiv som vi arbetar med regelbundet och som ingår i vårt kompetensområde.

Vi har erfarenhet av maskinsäkerhet i följande branscher

Maskinsäkerhet är viktigt

Våra samlade erfarenheter inom maskinsäkerhet har gett oss en bred insikt i olika branscher: