Prekam

Tjänster inom maskinsäkerhet

Se vårt breda utbud av tjänster inom maskinsäkerhet

VÅR ERFARENHET - DIN TRYGGHET!

Med vår erfarenhet inom maskinsäkerhet kan ni känna er trygga med följande tjänster:

– CE-märkning

– Riskanalyser

– Konstruktion

– Validering

– Tillämpning av standarder & direktiv

– CE-märkning på sammansatta maskiner

Vi har arbetat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 35 år.

Vi hjälper och stödjer dig genom hela projekteringsprocessen, vare sig det gäller anskaffning av nya maskiner, kompletteringar eller uppdateringar av en befintlig maskinpark.

Tack vare vår breda och varierade erfarenhet från olika branscher, kan vi erbjuda den bästa och effektivaste hjälpen för ditt företag.

Vi jobbar med riskanalyser, säkerhetsanalyser och avvikelsehantering. Vi går igenom hela riskhanteringsprocessen för att minimera eller helt eliminera riskerna.

CE-märkning av komponenter, hela maskiner och anläggningar. Vi kommer fram till vad som behöver kompletteras och dokumenteras inför certifieringen.

Om maskinerna behöver byggas om och/eller byggas till för ökad produktivitet och säkerhet, så stödjer vi er i certifieringsprocessen.

Tillämpning av globala och europeiska standarder samt direktiv. Maskindirektivet, LVD, EMC, PED och ATEX är direktiv som vi arbetar med regelbundet och som ingår i vårt kompetensområde.

Vi har erfarenhet i följande branscher:

Beställ offert

Beställning av offert till våra tjänster kan göras via:

Phone: +4670 59 38 998
Mail: larry.falk@prekam.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Vilken tjänst önskar du få offert på?