Prekam

Utbildningar i maskinsäkerhet

Våra kurser - fyllda av erfarenhet

Med över 35 års branscherfarenhet kan vi på PREKAM stolt kalla oss specialister på maskinsäkerhet. Därför känner vi att vi vill dela med oss av vad vi lärt oss på vägen!

Vi deltar även i det internationella standardiseringsarbetet såsom ISO/TC 199/WG 3 ”Safety of integrated manufacturing system” och ISO/TC 199/WG 5 ”General principle for design of machinery and risk assessment”, där vi också har rollen som svensk arbetsgruppsordförande i båda kommittéerna. Vi finansierar allt standardiseringsarbete själva vilket vi betraktar som en investering i kunskap som Våra kunder kan ta stor del av.

Våra utbildningar vänder sig till alla typer av befattningar, såsom chefer, service- och underhållspersonal, skyddsombud, inköpare och teknikinformatörer.

Kommande kurser under 2024:

 

3/9 Manualers ABC enligt Maskindirektivet och EN ISO 20607.

4-5/9 IMS - Sammansatta maskiner enligt EN ISO 11161.

 

Plats: Svedala, mellan Malmö och Sturup (eller online).

Utbildare: Larry Falk - Svensk ordförande i följande tekniska kommittéer ISO/TC 199/WG5 (EN ISO 20607) och ISO/TC 199/WG3 (EN ISO 11161), 35 års erfarenhet av maskinsäkerhet.

Anmälan, se längst ner.

EN ISO 11161 - ”Integration of machinery into a system”

Maskinsäkerhetsutbildning: Sammansatta maskiner, linjer och nya krav

Utbildningen hålls i Svedala (Skåne) eller på ert företag och/eller via ”Teams” och är en av våra mest populära kurser inom maskinsäkerhet. Vi har redan hållit utbildningen ett flertal gånger, bl.a. för företag som Volvo Car, Siemens-Energy AB, SSAB, Daloc, SKB, Knapp, m.fl. 

Syftet med dessa två dagar är att öka förståelsen för de utmaningar och nyheter som vår industri står inför när det gäller maskinsäkerhet för den nya och kommande standarden för sammansatta maskiner (EN ISO 11161) samt säkra styrsystem (EN ISO 13849-1). Det kommer också ges tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med oss på PREKAM samt de övriga kursdeltagarna. 

Ur kursinnehållet:

- Produktansvar (ansvar/befogenheter)
- Maskindirektiv och överblick
- Strategier för riskidentifiering, bedömning och riskreducering för sammansatta maskiner
- Riskutvärderingsprocessen – Arbetsflöde för IMS-”Layout analysis
- Genomgång av kraven på Robotceller
- Alla tillämpbara standarder som är sammankopplade med SS EN ISO 11161
- Nödstopp för maskinlinjer och EN ISO 13850 – Nödstopp
- Kraven på skydd- och skyddsanordningar
- Lågspänningsdirektivet och andra tillämpbara standarder  

Plats: Fysiskt på plats i Svedala (Skåne), eller på ert företag men deltagande kan också ske digitalt via Teams.
Företagsanpassad utbildning: begär offert
Pris för tvådagars utbildning: 14 000:-/SEK/deltagare exkl moms
Program dag 1 och 2
08.30 Registrering och frukost
09.00 Välkomsthälsning och inledning
09.15 – 12.00 Maskindirektivet och harmoniserade standarder, fokus på ISO 11161
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Maskindirektivet och harmoniserade standarder, fokus på ISO 11161
Dag 1 avslutas med mingel. Dag 2 avslutas ca 16.30.

Vårt kursutbud

I de olika kurserna behandlas Maskindirektivet och även direktiv som LVD, EMC, PED, ATEX, m.m.

CE-märkning

 • CE-märkning är en komplex process där vi erbjuder en 1-2 dagars kurs med praktiska tillämpningar och exempel från er egen anläggning.

Harmoniserade standarder

 • De flesta harmoniserade standarder är presumerade till Maskindirektivet eller andra författningssamlingar, vilket innebär att uppfyller du en harmoniserad standardard, så uppfyller du Maskindirektivet eller tillämpliga författningssamlingar (se även 9§ i AFS 2008:3).

Manualer

 • Manualers utformning för att uppfylla direktiven. Vilka särskilda krav ställs på äldre maskiner för att uppfylla direktiven? Hur ska manualer utformas enligt lagar och direktiv? Hur ska varningar formuleras för att vara juridiskt giltiga?

Produktansvar och delegation

 • Vi pratar om ansvar, säkerhet, delegation. Vem gör vad? Vem ansvarar för vad? Hur delegeras ansvar? Vilket ansvar har ledningen i organisationen?

Vi har en grundutformning av varje kurs, som sedan anpassas för er situation och era behov vad gäller innehåll, nivå och längd. Detta kan mycket väl innebära att er version av kusen blir kortare än i vår grundutformning. Våra utbildare kommer till er och de praktiska momenten i kursen kan utföras på er egen anläggning.

Vi erbjuder kostnadseffektiva kurser tack vare dessa faktorer:

 • Minskade distanskostnader –  Kursledaren håller kursen i era lokaler eller på närmaste ort.
 • Kundanpassningar –  Kursen anpassas till ert specifika behov vilket kan innebära färre kursdagar.
 • Kundrelaterade övningar –  Vi kan tillsammans med er utföra felsökningsövningar på era maskiner/anläggningar.

Läs mer HÄR (KURSUTBUD)

Anmälan eller offert

Bokningar till våra kurser och föreläsningar kan göras via:
Telefon: +46 705 938 998 eller +46 705 900 137
Mail: larry.falk@prekam.se
Mail: lennart@prekam.se

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Välj Kurs

Våra lokaler

Our courses are filled with experience!

Our courses apply to all types of positions, such as directors, service and maintenance personnel, safety representatives, suppliers and technical informers.

In our different courses, we cover The Machinery Directive and directives such as LVD, EMC, PED, ATEX, among others.

CE-marking

CE-marking as a complex process in which we offer a 1-2-day course with practical implementations from our own establishment.

Manuals

Manual design that meet the directives. What specific requirements on older machinery equipment that needs to be fulfilled in order to meet the directives. How manuals should be executed according to laws and directives. How warnings should be expressed in order to be juridically valid.

Product responsibility and delegation

We go through responsibility, safety and delegation. Who does what? Who is responsible for what? How responsibility is correctly delegated? What responsibility do the management in the organization have?

We have a frame to every course that can later be adapted to your situation and need in regards of content, level and length, which can lead to a shortening in the program. Our education comes to you and the practical moments in the course can be carried out in your own establishment.

We offer cost efficiency thanks to:

 1. Reduced travel costs – our course coordinator conducts the course in your own establishment or in the nearby area.
 2. Customer adaptations – the course can easily be adapted to your specific needs, which can result in fewer course days.
 3. Customer related exercises – We can together preform trouble shooting exercises on your machines/machine lines.
 4. PREKAM Safety Academy (The more you know, the more you know how little you know).

Order tender

Order tender to our software through:
Phone: +4670 59 38 998
Mail: larry.falk@prekam.se
Mail: lennart@prekam.se
Registration of interest:

Our facilities