PREKAM med i svenskverkstad.se – Vi ökar er produktivitet!

ÖKA PRODUKTIVITETEN – EXPERTEN LARRY BERÄTTAR HUR.
Maskinsäkerhet – En investering inte en kostnad. På Maskinsäkerhetsdagen träffar du spetskompetensen inom maskinsäkerhet och Christer Fuglesang berättar om sina dramatiska rymdäventyr

SIS – Swedish Standards Institute. Efter tidigare succéer så kommer SIS Maskinsäkerhetsdag åter till Göteborg. Den 7 november har du möjlighet att träffa de allra kunnigaste inom maskinsäkerhet och samtidigt nätverka med kollegor inom området. Här samlar SIS all kunskap om maskinsäkerhet och hur tillämpningen av standarder som visar dig vägen till säkra maskiner och en bra arbetsmiljö.

Vi frågar Larry Falk på PREKAM, som har jobbat med maskinsäkerhet, standarder och dokumentation i över 30 år,

-Varför är maskinsäkerhet viktigt?

Larry förklarar att det dels är den legala aspekten, nämligen att direktiv är lagar och att brott mot maskindirektivet innebär brott mot arbetsmiljölagen. Men det viktigaste, menar han, är att förstå mervärdena.

– Att jobba med maskinsäkerhet på ett strukturerat sätt, innebär i förlängningen att man kommer att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön, minska skador på arbetsplatsen samt öka sin produktivitet, förklarar Larry.

En investering ingen kostnad

Larry berättar om ett företag som tyckte att maskinsäkerhetsfrågor bara var en kostnad. Så mätte de produktiviteten före och efter de gjort en iskanalys, tagit fram manualer och utbildat personalen. Det visade sig att de hade höjt produktiviteten mellan 10–15 procent och ”payoff” tiden blev tre månader. Då kom de på att det här var en investering och inte en kostnad, sedan fortsatte företaget att investera.

Hur kunde produktiviteten öka?
– Det handlar till exempel om att minska risker, tydliggöra i manualer och utbilda operatörer och underhållspersonal i säkra och effektiva arbetsmetoder. Ju mer och större kunskap man har om applikationen (maskinen/maskinlinjen), desto snabbare kan man utföra moment under hela dess livscykel.

Är det frivilligt med harmoniserade standarder?

När det gäller harmoniserade standarder så säger man att de är frivilliga. Men vad menar man egentligen med frivillighet? Larry vill betona att det finns en koppling mellan direktiv och standarder som innebär att använder man standarden så uppfyller man direktiven. Om man inte använder standarden, då måste man bevisa på andra sätt vad man gjort för att uppfylla direktiven.

– Kan man inte göra enligt vad som står i standarden, till exempel av utrymmesskäl eller på grund av att det finns standarder som motsäger varandra, ja då kan man frångå det, men då måste man också förklara varför man har frångått det och hur man har gjort för att minska riskerna för att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i direktiven, förklarar Larry.

Sänka handelshindren
Sist men inte minst, vill Larry lyfta aspekten att standardiseringsarbeten är viktiga även ur ett handelsperspektiv och ur ett EU-perspektiv. Med tanke på dagens debatt om att tänka på sig själv när det gäller handel, är det viktigt att sänka handelshindren. Att försöka öppna sina marknader i stället och ta fram standarder så att maskiner och maskinlinjer kan exporteras och importeras. Och det är ju hela syftet med EUs regelverk, att det är fri rörlighet på marknaden, menar Larry. Sverige är beroende av export, därför är det också viktigt att vi medverkar i standardiseringsarbetet. Säkra din plats till SIS Maskinsäkerhetsdag här >>

Läs hela artikeln HÄR