Många företag saknar strategier och mål för maskinsäkerhet

En ny harmoniserad standard för sammansatta maskiner är på väg. Den bygger på ISO 11161 för “IMS” (Integration of machinery into a system). PREKAM har utbildat företag i snart 25 år och hjälpt dem att hålla sig uppdaterade i sitt maskinsäkerhetsarbete.

Förra året uppgick antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser till 65 stycken. Även om denna siffra kan förefalla hög, så är den inte särskilt förvånade. Inom dagens maskinsäkerhetsarbete ser vi nämligen ofta att förståelsen för direktiv och standarder är mycket låg och då på ledningsnivå. I många fall handlar det om okunskap om Maskindirektivets krav med koppling till de harmoniserade standarderna. Men, i minst lika många fall handlar det om bristande kunskaper om hur standarder och direktiv ska tolkas samt vilka direktiv som är applicerbara på de maskiner det handlar om. Detta är något som vi på PREKAM vill ändra på!

Experter inom maskinsäkerhet

Som experter inom maskinsäkerhet hjälper vi till att kontinuerligt utbilda företag och öka förståelsen för de europeiska säkerhetskraven. Vi medverkar även i ett flertal internationella maskinsäkerhetskommittéer och har därför mycket god insyn i både befintliga och kommande standarder inom maskinsäkerhet.

Flexibla utbildningar med fokus på kvalité

Våra utbildningar erbjuder de kunskaper och verktyg som krävs för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Utbildningarna kan skräddarsys efter behov samt hållas på plats (hos kund) eller genomföras online. Utifrån vår långa erfarenhet kan vi även applicera praktiska övningar specifikt anpassade efter kundens verksamhet.

Ökar inte bara säkerheten

Genom att investera i maskinsäkerhet sätter man inte bara er verksamhet på rätt kurs mot ökad säkerhet och minskade risker, utan även mot högre produktivitet. Bättre förståelse för maskinsäkerhet minskar nämligen risken för maskinskador, slitage och onödiga produktionsstopp till följd av felanvändning eller bristande arbetsrutiner. Inte minst visar man att man tar säkerheten på allvar och sätter sina anställdas trygghet i fokus. PREKAM hjälper till att göra detta möjligt!

Vårt motto är ansvar, säkerhet och kvalité. Och dessa tre ledord är något vi gärna vill överföra till våra kunders verksamheter.

Läs mer om våra utbildningar här: https://www.prekam.se/utbildningar/