Nordic Sugar, ABB och PREKAM bygger om en spannfyllningslinje med fokus på säkerhetsrelaterade funktioner

PREKAM har fått förtroendet att genomföra riskanalyser enligt SS EN ISO 11161 inför ombyggnaden och flytten av en spannfyllningslinje. Detta innebär att vi tillsammans med ABB hittat kostnadseffektiva och säkra lösningar på ett tjugotal säkerhetsrelaterade funktioner. Vi arbetar med tillämpningarna i SS EN ISO 13849-1, där vi följer V-modellen – genomför

riskanalyser, tar fram Pl-nivå för varje säkerhetsrelaterad funktion samt väljer de säkerhetskomponenter som är mest optimala och kostnadseffektiva för processen. Vi har även fått förtroendet att utforma bruksanvisningen för spannfyllningslinjen.

Vi tackar därmed Nordic Suger för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.