Ett av Våra Maskin/Säkerhetsprojekt

”Vi är idag ett flertal i organisationen som arbetar med maskin -och processäkerhet. Där har vi också stor hjälp av PREKAM – just nu med äldre arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 men även AFS 2017:3, som finns att tillämpa i PREKAM:s

programvara Analyzer. Analyzer och CE-Certifier MD Pro valde vi ut efter en noggrann utvärdering. Där kom vi fram till att dessa applikationer var både enklare och effektivare för att utföra riskanalyser inom Vår verksamhet.

PREKAM stödjer oss även när det gäller den säkerhetsstrategi som Vi nu utvecklar för att minska skador och störningar i Vår produktion. Tack vare detta har vi utvecklat oss själva inom maskindirektivet, standarder, riskanalyser, CE-Certifier MD Pro samt Analyzer.

Sammantaget har Vi därför har tagit flera steg framåt i Vårt maskinsäkerhetsarbete och kortat arbetsprocessen avsevärt”, säger Investment Manager på Nordic Sugar.

PREKAM har bl.a. genomfört riskanalyser och tagit fram lösningar på riskreducerande åtgärder, såsom: Konstruktionsåtgärder, bygga skydd, framtagning av manualer samt utbildning och framtagning av mallar för ”Hazop” och SIL-bestämning.