PREKAM på Metso i Trelleborg

PREKAM:s samarbete med Metso Sweden AB har lett till ytterligare fördjupning gällande säkerheten vid upphandling av maskiner och maskinsystem. Vi har genomfört FAT och SAT på ett flertal applikationer, bland annat en robotcell. I dagarna påbörjades också en SAT ur säkerhetssynpunkt på en vulkaniseringspress. Vår uppgift är att ta fram en ”säkerhetsaudit” utifrån kraven i tillämpliga direktiv och standarder med fokus på säkerhetsrelaterade funktioner enligt EN ISO 13849-1/-2 och EN ISO 13855. Detta innebär i slutändan

att den ursprungliga tillverkaren kommer att få en rapport som visar vilka eventuella avvikelser från kraven i direktiv och tillämpliga harmoniserade standarder som kommer att behöva åtgärdas innan övertagande från Metso Sweden AB.

Metso Sweden AB har även givit PREKAM uppdraget att utforma operatörsmanualen till vulkaniseringspressen enligt de krav som ställs ur ett maskinsäkerhetsperspektiv och den befintliga C-standard som är applicerbar på denna typ av applikation.

PREKAM vill därmed passa på att tacka METSO för förtroendet vi har fått i detta projekt utifrån vårt tidigare nära samarbete i säkerhetsrelaterade frågor rörande maskiner och maskinsystem. Vi vill även tacka PREKAM:s medarbetare för en hittills väl dedikerad arbetsinsats.